Xì gà Cohiba Siglo IV – Hộp 25 điếu

Thông tin chi tiết về Cohiba Siglo IV – Hộp 25 điếu

  • Tên sản phẩm: Cohiba Siglo IV – Hộp 25 điếu
  • Tên gốc: Lonsdale
  • Quy cách hộp: Hộp 25 điếu
  • Đường kính: 43 ~ 1.7cm / 0.67 inches
  • Độ dài: 17.00 cm / 6.6 inches
  • Vị: Cay
  • Độ nặng: Trung bình
  • Hình dạng: Lonsdale
  • Thời gian hút: 46-60 phút
Xì gà Cohiba Siglo IV – Hộp 25 điếu
Xì gà Cohiba Siglo IV – Hộp 25 điếu

Danh mục: