Rượu Vang Zenato Cresasso Corvina Veronese

  • Tên sản phẩm: Rượu Vang Zenato Cresasso Corvina Veronese
  • Giống nho: Corvina
  • Quốc gia: Italia
  • Vùng: Veneto
  • Nồng độ cồn: 15,5 %
  • Loại rượu: Vang đỏ
  • Thể tích: 750ml