Rượu Vang Da Cabernet Sauvignon Reserve

Thông tin về rượu vang
Xuất xứ: Rượu vang Pháp
Loại nho: Cabernet Sauvignon
Loại vang: Rượu vang đỏ
Niên vụ : 2018
Nồng độ : 13.5%vol
Dung tích : 750ml