Rượu Champagne Arthur Metz Cremant D’Alsace Limited Edition

  • Tên sản phẩm: Arthur Metz Cremant D’Alsace Limited Edition
  • Quốc gia: Vang pháp
  • Vùng nho: Alsace
  • Dòng vang: Sparkling/Champagne
  • Nồng độ cồn: 12,0%
  • Dung tích: 750 mL
  • Nhiệt độ bảo quản: 20 °C
  • Giống nho: Riesling , Pinot Noir , Pinot blanc