Rượu Champagne Arthur Metz Cremant D’Alsace Brut Medaille

  • Tên sản phẩm: Rượu Champagne Arthur Metz Cremant D’Alsace Brut Medaille
  • Quốc gia: Vang pháp
  • Vùng nho: Alsace
  • Dòng vang: Sparkling/Champagne
  • Nồng độ cồn: 12,0%
  • Dung tích: 750 mL
  • Nhiệt độ bảo quản: 20 °C
  • Giống nho: Pinot blanc